Otsi      Print      Sisukaart

 

Põhikooli lõpetajale matemaatika lõpueksamist 2015

Põhikooli lõpetajale matemaatika lõpueksamist 2015

Autor: Helgi Uudelepp
Lehekülgi: 104
ISBN: 1406-8109
Ilmumisaeg: jaanuar 2015
Raamat on läbi müüdud

Väljaanne on mõeldud põhikooli matemaatika lõpueksamiks valmistujale. Siin on loetletud põhikooli lõpetamiseks vajalikud põhiteadmised ja -oskused. Põhiteadmiste ja -oskuste olemust selgitatakse näiteülesannete ja iseseisvaks lahendamiseks mõeldud ülesannete varal. Näite- ja harjutusülesannetele järgnevad ülesanded enesekontrolliks. Üks osa enesekontrolliks soovitatud ülesandeid on mõeldud peast lahendamiseks, teine osa - kirjalikult lahendamiseks. Kõik ülesanded antakse koos vastustega.

2014. a täpsustati uut riiklikku õppekava. Seetõttu on käesolevas väljaandes põhiteadmiste ja -oskuste osa ümber kirjutatud, lisatud on uusi näidis- ja harjutusülesandeid. Kirjalikuks lahendamiseks mõeldud ruumigeomeetria ülesannetest on moodustatud uus plokk, kuhu on lisatud praktilise sisuga probleemülesandeid.

Lisas on toodud eksamiks vajalikud valemid, 1999.--2008. a matemaatika lõpueksami ühe variandi ülesanded, 2009.--2014. a eksamiülesanded koos vastustega ning näiteid 2014. a põhikooli lõpetanute eksamitöödest koos kommentaaridega.

Kirjastus Argo | Rävala pst 8 - C114, Tallinn 10143 | 688 8680 | argokirjastus at argokirjastus dot ee | Sisukaart

Webgate