Otsi      Print      Sisukaart

 

Eksaminandile matemaatika riigieksamist 2016

Eksaminandile matemaatika riigieksamist 2016

Autor: Helgi Uudelepp, Ahto Lõhmus
Ilmumisaeg: jaanuar 2016
Raamat on läbi müüdud

Kogumikus on loetletud riigieksami sooritajale vajalikud põhiteadmised ja -oskused ning toodud ära vajalikud  valemid ning joonised. Kogumikus on arvukalt ainekava teemade kaupa rühmitatud näite- ja harjutusülesadeid, neile järgnevad ülesandeid enesekontrolliks. Eraldi alajaotuse moodustavad näited matemaatika riigieksamil esinenud 5- ja 10-punktistest ülesannetest. Kõikidele ülesannetele on lisatud vastused.

 Võrreldes eelmise aastaga on kogumikus oluliselt täiendatud lineaar- ja ruutvõrrandite ning võrratuste  alajaotust nii põhiteadmiste ja -oskuste kui ka ülesannete osas.  Ülesandeid on lisatud ka mujale, kõige rohkem ruutfunktsiooni ja selle graafiku rakenduste kohta. Väljaande lisas on antud  2014. a ja 2015.a laia ning kitsa matemaatuka eksamiülesanded koos vastustega.

 Antud kogumikus on silmas peetud eeskätt laia matemaatika eksamiks valmistuja vajadusi, kuid leidub  hulgaliselt  materjali ka kitsa matemaatika eksamiks valmistujale ning vastavad põhiteadmised ja -oskused ning ülesanded on enamasti eristatud.

Kirjastus Argo | Rävala pst 8 - C114, Tallinn 10143 | 688 8680 | argokirjastus at argokirjastus dot ee | Sisukaart

Webgate