Otsi      Print      Sisukaart

 

Põhikooli lõpetajale matemaatika lõpueksamist 2016

Põhikooli lõpetajale matemaatika lõpueksamist 2016

Autor: Helgi Uudelepp
Lehekülgi: 86
Ilmumisaeg: jaanuar 2016
Raamat on läbi müüdud

Õppevahendis on loetletud põhikooli lõpetajale vajalikud teadmised ja oskused ning püütud käsitleda kõiki teemasid tasemel, mis annab tugeva aluse haridustee edukaks jätkamiseks kas üldharidus- või kutsekoolis.

 Matemaatika põhimõistete ja -oskuste rakendamist selgitatakse koos näite- ja  harjutusülesannetega. Järgnevad enesekontrolliülesanded, millest osa on peast lahendatavad. Kõik ülesanded on antud  koos vastustega.

 Erilist tähelepanu on pööratud praktilise sisuga tekstülesannetele, nt rahalistest tehingutest vaadeldakse nii hoiustamist, laenamist kui ka investeerimist. Oluliselt on täiendatud ka ruutvõrrandi ning ruutfunktsiooni käsitlust. Kogumiku lisas on toodud 2014. ja  2015.a matemaatika lõpueksami ülesanded koos vastustega ning näiteid 2015.a põhikooli lõpetanute eksamitöödest koos kommentaaridega. 

 

Kirjastus Argo | Rävala pst 8 - C114, Tallinn 10143 | 688 8680 | argokirjastus at argokirjastus dot ee | Sisukaart

Webgate