Otsi      Print      Sisukaart

 

Eksaminandile matemaatika riigieksamist 2020

Eksaminandile matemaatika riigieksamist 2020

Autor: Helgi Uudelepp, Ahto Lõhmus
Lehekülgi: 112
ISBN: 1406-8540
Ilmumisaeg: veebruar 2020
Hind:
4.50

Kogumikus on loetletud riigieksami sooritajale vajalikud põhiteadmised ja -oskused ning antud nendega seonduvad valemid ning joonised. Põhioskuste olemust ja lahenduste vormistamist selgitatakse näiteülesannete varal, edasi on harjutusülesanded.

  Lisaks teemade kaupa rühmitatud näite- ja harjutusülesannetele pakutakse ülesandeid enesekontrolliks. Kirjalikuks lahendamiseks mõeldud ülesanded on antud koos neile vastavate tinglike hindepunktidega. Eraldi alajaotuse moodustavad näited matemaatika riigieksamil esinenud 5- ja 10-punktistest ülesannetest. Kõikidele ülesannetele on lisatud vastused.

  Kogumiku koostamisel on silmas peetud eeskätt laia matemaatika eksamiks valmistuja vajadusi, kuid leidub  hulgaliselt materjali ka kitsa matemaatika eksamiks valmistujale ning vastavad põhiteadmised ja -oskused ning ülesanded on enamasti eristatud.

  Väljaande lisas on toodud 1997. a reaalharu ja humanitaarharu matemaatika katselise riigieksami ülesanded ning 2017. a matemaatika riigieksami ülesanded koos vastustega.

Kirjastus Argo | Rävala pst 8 - C114, Tallinn 10143 | 688 8680 | argokirjastus at argokirjastus dot ee | Sisukaart

Webgate