Otsi      Print      Sisukaart

 

Matemaatilised meetodid majanduses

Matemaatilised meetodid majanduses

Autor: Ants Aasma, Aleksander Levin
Lehekülgi: 266
ISBN: 978-9949-527-04-5
Ilmumisaeg: november 2013
Hind:
11.50
6.00

Käesoleva raamatu eesmärk on tutvustada kõrgkoolide majanduserialade üliõpilastele põhilisi majandusteoorias kasutatavaid matemaatilisi meetodeid. Õpik on mõeldud majanduserialade bakalaureusekraadi omandajatele, kuid seda võivad kasutada ka magistri- ja doktorikraadi taotlejad ning kõik teised, keda huvitavad matemaatika kasutamisvõimalused majandusprobleemide lahendamisel. Esitatud matemaatilised rakendused kuuluvad peamiselt mikroökonoomika valdkonda; vähemal määral on leidnud käsitlemist ka mõned makroökonoomika probleemid.

Autoritest:

Ants Aasma (s 1957) on lõpetanud Tartu ülikooli matemaatika erialal, alates 1993 matemaatikadoktor. Avaldanud 39 teaduspublikatsiooni ridade ja jadade summeeruvusteooria, lähendusteooria ning majandusmatemaatika valdkonnas ning osalenud majandusmatemaatika-alaste õppevahendite koostamisel. 1993-2002 Tallinna Pedagoogikaülikooli dotsent, 2002-2010 Tallinna Tehnikaülikooli professor ja 2010. aastast majandusmatemaatika dotsent, 2002-2013 majandusmatemaatika õppetooli juhataja.

Aleksander Levin (s 1934) on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi füüsika-matemaatika erialal ning Thbilisi ülikooli matemaatika erialal. Tema teaduslikud huvid kuuluvad tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika ning arvutusmeetodite valdkonda. Viimased 22 aastat on ta õpetanud majandusmatemaatikat Tallinna Tehnikaülikoolis. On osalenud kooliõpilaste matemaatikaolümpiaadide korraldamisel ja pidanud loenguid matemaatikaõpetajate kvalifikatsioonitõstmise kursustel, 14 õppevahendi ja 72 trükis ilmunud artikli autor.

Kirjastus Argo | Rävala pst 8 - C114, Tallinn 10143 | 688 8680 | argokirjastus at argokirjastus dot ee | Sisukaart

Webgate