Otsi      Print      Sisukaart

 

Kutseharidus

Kuva: Uuemad eespool Pealkirja järgi  Lehekülg 1 2 3 4
Ehitusjoonestamine

Ehitusjoonestamine

Autor: Urmas Asi

Õpik on mõeldud kutsekoolide ehitusvaldkonna erialade õpilastele ja on kooskõlas ehitusvaldkonna riikliku õppekavaga. Eesmärgiks on anda ehitusvaldkonna erialadel õppivale noorele oskus lugeda ehitusjooniseid ning suunata teda konkreetse töö tegemiseks vajalikest tööjoonistest aru saama. Lõpptulemusena peaks õpilane saavutama ka lihtsamate ehitusjooniste tegemise oskuse.

7.99
2.00
 
Ettevõtluse alused

Ettevõtluse alused

Autor: Monika Pramann Salu

Raamatust leiab vastused peamistele küsimusele ettevõtluse aluste ning toimimise põhimõtete kohta, näited peamistest ettevõtluse korraldamiseks vajalikest dokumentidest, ülevaate asjust, mida ettevõtjaks soovijal on kasulik teada, näiteks litsentseeritavad tegevusalad ja vastavad õigusaktid, teave erialaliitudest, ettevõtluskeskustest Eestis.

15.00
9.00
 
Hoolides ja hoolitsedes. Õpik-käsiraamat hooldustöötajale

Hoolides ja hoolitsedes. Õpik-käsiraamat hooldustöötajale

Autor: Koostaja Merle Varik

Hooldustöötaja toetab, juhendab ja vajaduse korral abistab tervisekahjustusega, funktsionaalse võimekuse langusega või rehabilitatsiooni vajavaid kliente/patsiente, et tagada neile võimalikult hea elukvaliteet.

15.00
 
Hoone tehnovõrkude joonestamine

Hoone tehnovõrkude joonestamine

Autor: Urmas Asi

Õpik on mõeldud eelkõige kutsekoolis keskkonnatehnika lukksepa eriala omandajatele, kuid on kasulik õppematerjal ka ehituserialade, samuti mehaanika- ja masinaehitusvaldkonna lukksepa erialadel.

9.50
2.00
 
Hotellimajanduse alused

Hotellimajanduse alused

Autor: Tiina Viin, Reet Villig

Õpik on mõeldud turismi-, majutus- ja toitlustusvaldkondade erialade õppijatele alusteadmiste omandamiseks hotellimajandusest, kuid vajalikku leiab siit igaüks, kes soovib süstematiseerida ja laiendada olemasolevaid teadmisi, ning ka rännuhuviline, kes ise oma reise korraldab.

15.00
3.00
 
Kalkulatsiooniõpetus

Kalkulatsiooniõpetus

Autor: Õile Aavik

Kalkulatsiooniõpetuse õpik koos harjutusülesannetega võimaldab omandada ja kinnistada kalkulatsioonialaseid teadmisi ning süvendada oma oskusi, arendada loogilist ja majanduslikku mõtlemist ning analüüsivõimet.

Raamat on läbi müüdud
 
Kangad

Kangad

Autor: Aili Tervonen

Raamat annab ülevaatliku pildi erinevatest kangastest. Teksti ilmestavad arvukad värvifotod erinevatest kangastest ning skeemid.

Raamat on läbi müüdud
 
Kangad

Kangad

Autor: Aili Tervonen

Keegi meist ei saa läbi rõivasteta, meie kodud on sisustatud erinevate tekstiilidega, kaupluselettidele jõuavad üha uuemad ja põnevamad kangad. Ent millest neid kangaid tehakse, kuidas kootakse ja millisel otstarbel kasutatakse - just nendele küsimustele annab see raamat vastuse.

11.50
6.00
 
Keevitamine. MIG/MAG keevitus

Keevitamine. MIG/MAG keevitus

Autor: Andres Laansoo

Iga keevitaja eesmärgiks on enda arendamine, mida võimaldab eurosertifikaadi taotlemine standardi EVS EN 287-1 järgi. Selle standardi põhimõtete tundmine tuleb niisiis kasuks igaühele.

Raamat on läbi müüdud
 
Keevitamine. MIG/MAG-keevitus

Keevitamine. MIG/MAG-keevitus

Autor: Andres Laansoo

Õpiku teine trükk on eelmisega võrreldes oluliselt täiendatud. Lisatud on nüüdisaegseid sünergilisi ja digitaalse juhtimisega keevitusseadmeid käsitlev osa.

8.90
5.00
 
Lehekülg: 1 2 3 4

Kirjastus Argo | Rävala pst 8 - C114, Tallinn 10143 | 688 8680 | argokirjastus at argokirjastus dot ee | Sisukaart

Webgate