Vaata ostukorvi “Самоучитель эстонского языка, или Скорая грамматическая помощь” lisati sinu ostukorvi.

Läbi müüdud

Põhikooli lõpetajale matemaatika lõpueksamist 2015

Helgi Uudelepp

Väljaanne on mõeldud põhikooli matemaatika lõpueksamiks valmistujale. Siin on loetletud põhikooli lõpetamiseks vajalikud põhiteadmised ja -oskused. Põhiteadmiste ja -oskuste olemust selgitatakse näiteülesannete ja iseseisvaks lahendamiseks mõeldud ülesannete varal. Näite- ja harjutusülesannetele järgnevad ülesanded enesekontrolliks. Üks osa enesekontrolliks soovitatud ülesandeid on mõeldud peast lahendamiseks, teine osa – kirjalikult lahendamiseks. Kõik ülesanded antakse koos vastustega.

2014. a täpsustati uut riiklikku õppekava. Seetõttu on käesolevas väljaandes põhiteadmiste ja -oskuste osa ümber kirjutatud, lisatud on uusi näidis- ja harjutusülesandeid. Kirjalikuks lahendamiseks mõeldud ruumigeomeetria ülesannetest on moodustatud uus plokk, kuhu on lisatud praktilise sisuga probleemülesandeid.

Lisas on toodud eksamiks vajalikud valemid, 1999.–2008. a matemaatika lõpueksami ühe variandi ülesanded, 2009.–2014. a eksamiülesanded koos vastustega ning näiteid 2014. a põhikooli lõpetanute eksamitöödest koos kommentaaridega.

Väljaande info:
Autor

Lehekülgi

104

ISBN

1406-8109

Ilmumisaeg