2009. aasta eksamimaterjalidest

2.12 tulevad trükist järgmised 2009. aasta põhikooli lõpueksami ja riigieksami broshüürid:

 1. Õpilasele põhikooli eesti keele ja kirjanduse lõpueksamist.
 2. Õpilasele põhikooli matemaatika lõpueksamist.
 3. Õpilasele bioloogia lõpueksamist.
 4. Õpilasele geograafia lõpueksamist.
 5. Täna kirjutame kirjandit (gümnaasiumile).
 6. 1997.-2008. aasta matemaatika riigieksami ülesanded koos vastustega.
 7. Eksaminandile geograafia riigieksamist.
 8. Eksaminandile bioloogia riigieksamist.
 9. Eesti Vabariigi põhiseadusest. (TV 9. ja 12. klassi õpilastele)

Ilmumas on veel:

 1. Õpilasele põhikooli ühiskonnaõpetuse lõpueksamist.
 2. Eksaminandile matemaatika riigieksamist.
 3. 2008. aasta matemaatika riigieksami ülesanded koos vastute ja kommentaaridega.
 4. Eksaminandile ajaloo riigieksamist.
 5. Eksaminandile ühiskonnaõpetuse riigieksamist.

Täiendav info kirjastusest Argo ja Apollo Raamatutest!