Eksamimaterjalid 2012. aasta põhikooli lõpueksamiks ja riigieksamiks valmistujatele

2011. aasta detsembri teisel poolel ja 2012. aasta jaanuaris-veebruaris ilmuvad tavapärased abimaterjalid põhikooli lõpueksamiks ja riigieksamiks valmistujatele. Eelmise aastaga võrreldes on lisandunud eksamibrošüürid põhikooli bioloogia, geograafia ja ajaloo lõpueksamiks valmistujatele. Gümnaasiumi astmes on põhjalikult muudetud eesti keele ja kirjanduse riigieksamiks valmistujale mõeldud abimaterjali, mis vastab eksami uuele ülesehitusele. Ühe eksemplari hind on 3.70.

 Põhikoolile:

 • Õpilasele põhikooli eesti keele ja kirjanduse lõpueksamist 2012
 • Õpilasele põhikooli matemaatika lõpueksamist 2012
 • Õpilasele põhikooli ühiskonnaõpetuse lõpueksamist 2012
 • Õpilasele põhikooli geograafia lõpueksamist 2012
 • Õpilasele põhikooli bioloogia lõpueksamist 2012
 • Õpilasele põhikooli ajaloo lõpueksamist 2012

 Gümnaasiumile:

 • Tekstist tekstini (eesti keele riigieksamist) 2012
 • Eksaminandile geograafia riigieksamist 2012
 • Eksaminandile bioloogia riigieksamist 2012
 • Eksaminandile matemaatika riigieksamist 2012
 • Eksaminandile ajaloo riigieksamist 2012
 • Eksaminandile ühiskonnaõpetuse riigieksamist 2012

Tellimislehe leiate rubriigist “Tellimine”.