“Eksaminandile matemaatika riigieksamist 2017” parandus

Palume vabandust, et väljaandes “Eksaminandile matemaatika riigieksamist 2017” lk 101 ülalt 6. reas esitatud 5. ülesande vastusesse on lipsanud viga.

“Eksaminandile matemaatika riigieksamist 2017” lk 101 ülalt 6. rida peab olema: 5. 1) Kasvamisvahemikud ( – ∞; ⅓) ja (3; ∞), kahanemisvahemik (⅓; 3); 2) y = 4.