Matemaatika riigieksami ettevalmistuskursus 2014

Kursuse eesmärk on aidata matemaatika riigi-, kooli- või sisseastumiseksamiks valmistujal mõista ja süstematiseerida eksamiks vajalikke matemaatika mõisteid, fakte, printsiipe ja protseduure ning süvendada koolimatemaatika põhiteadmiste ja -oskuste kohta käivate ülesannete, sh ka mitterutiinsete ülesannete, lahendusoskust ja lahenduste vormistamisoskust.

 Kursuse teemad: algebra ja elementaarfunktsioonid (astme-, eksponent-, logaritm- ja trigonomeetrilised funktsioonid), planimeetria, stereomeetria ja analüütiline geomeetria ning tõenäosusteooria ja kirjeldav statistika. Kursuse käigus antakse lisaks soovitusi eksamitöö kirjutamiseks.

 Õppetöö käigus peetakse silmas eeskätt laia matemaatika eksamiks valmistujate vajadusi. Kuna 2014. a matemaatika riigieksami ülesanded on 50 punkti ulatuses kitsa ja laia matemaatika eksamitööl samasugused, siis iseenesestki mõista käsitletakse kursusel hulgaliselt ka teooria küsimusi ja ülesandeid, mille tase vastab kitsa matemaatika õppekavale. 

 Õppetöö toimub 16. jaanuarist kuni 15. maini 2014 igal neljapäeval kella 16.00–18.30. Kursuse hinna sisse kuuluvad õppematerjalid, lisaks saab iga osaleja Helgi Uudelepa käsiraamatu “Eksaminandile matemaatika riigieksamist 2014”.

 Koolitaja: Helgi Uudelepp, kauaaegne eksamikeskuse matemaatika peaspetsialist ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetaja, kelle õpilased on oma matemaatika riigi- ja sisseastumiseksamid edukalt sooritanud.

 Koht: Kirjastus Argo, VI korruse õppeklass nr C608, Rävala 8, Tallinn

 Kestus: 16.01–15.05.2014, igal neljapäeval kell 16.00–18.30

 Kursuse hind: 115.- EUR (sisaldab õppematerjale)

 Täpsem info ja registreerimine: tel: 688 86 80, argokirjastus@argokirjastus.ee (osaleja ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon või e-posti aadress).