Argo lemmikud õpilaste teadustööde konkursil: Hanna-Liisa Põlluäär

Teie ette astuvad Argo eripreemia pälvinud õpilasteadlased Hanna-Liisa Põlluäär, Kaisi Pillart, Kevin Lindlaan, Sigrit Umerov ja Linda Koreinik! Autorite loal avaldame tööde lühikokkuvõtted – rõõmustage koos meiega, et maailm polegi veel hukas, pigem vastupidi 🙂

ℹ Konkursi kohta lähemalt vt Eesti Teadusagentuuri kodulehelt:

Hanna-Liisa Põlluäär (Tallinna Prantsuse Lütseum), juhendaja Karin Lippus
„Koduloolised õppemängud Tallinna Lotte Lasteaia lastele“

Praktiline töö „Koduloolised õppemängud Tallinn Lotte Lasteaia lastele“ seisneb ajalooalaste mängude loomises lasteaialastele. Lotte lasteaed asub Kadrioru pargi servas ajaloolises hoones, mistõttu sai töö eesmärgiks tutvustada lastele mängude kaudu neid ümbritseva keskkonna väärtuslikkust. Läbi mängude saavad nad uusi teadmisi nii lasteaia hoonest kui Kadrioru pargist.

Töö teoreetilises osas käsitletakse mängude rolli väärtuskasvatuses, mängude liike ning õppemängude juhendamisest. Selle koostamisel toetuti mängude-alasele ja väärtuskasvatust käsitlevale kirjandusele, millest olulisemad olid M. Veissoni koostatud ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse välja antud kogumik „Väärtused koolieelses eas: väärtuskasvatus lasteaias“ (2010) ja A. Ugaste artikkel „Laps ja mäng“ (2005).

Ajalooteemaliste mängude loomiseks tuli saada ülevaade hoone ja pargi rajamisest. Peamiselt sai toetutud omaaegse Vabariikliku Restaureerimisvalitsuse poolt koostatud ehitusajaloolistele ülevaadetele, mida säilitatakse Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna arhiivis. Koidula tänava majast on koostanud põhjaliku ülevaate A. Pantelejev (2004) ja Kadrioru pargist ning lossist M. Lumiste (1974). Väärtuslikemate L. Koidula 23 hoone detailide väljaselgitamisel sai toetutud muinsuskaitse eritingimustele. Teoreetilist osa illustreerivad ajaloolised kaardid ning autori tehtud fotod Lotte lasteaia hoonest.

Töö praktilises osas seotakse õppemängu loomise metoodika ning ajaloolalased teadmised. Selle põhjal loodi viis erinevat õppemängu koos juhendite ja materjalidega. Need mängud on „Tunne ära!“, „Jutusta lugu“, „Pane kokku!“, „Unistuste mõis“ ja „Ajarännak“. Õppemängud viidi läbi 26. augustil 2020 Lotte lasteaia Bruno rühmas, kus õpivad 6–7aastased lapsed. Praktiline osa hõlmab veel õpetajatelt kogutud tagasiside analüüsi, kus tuleb välja, et mängud jätsid positiivse mulje nii õpetajatele kui ka lastele. Laste jaoks olid sellist tüüpi mängud uus lähenemine ajaloo õppimiseks ning need olid eakohased ja huvipakkuvad.

Praktilist osa illustreerivad fotod ning video mängude läbiviimisest ja vajaminevatest materjalidest. Praktilise töö eesmärk on autori meelest täidetud tänu loodud õppemängudele, sest lastel on nüüd parem ettekujutus sellest väärikast keskkonnast, kus nad õpivad iga päev. Lapsed oskavad märgata pisikesi detaile, mis neid ümbritsevad ning nad hindavad oma lasteaia asukohta rohkem. Mänge saab rakendada ka tulevases õppetöös teiste lasteaia rühmadega.