Läbi müüdud

Eesti ajalugu gümnaasiumile

Andres Adamson, Toomas Karjahärm

Uuele ajaloo ainekavale vastav õpik annab ülevaate Eesti ajaloost alates muinasajast kuni 20. sajandi lõpuni. Seejuures on püütud arvesse võtta viimasel kümnendil arenenud Eesti ajalooteaduse kõige uuemaid seisukohti, s.h ka poleemilisi. Eesti ajalugu vaadeldakse laiemas panoraamis, Läänemere piirkonna, Euroopa ja maailma ajaloo taustal. Poliitilise ajaloo kõrval on rohkesti ruumi antud ka kultuuri- ja majanduselu küsimustele. Võrreldes samade autorite varasemate ainekäsitlustega, on ülesehitus mitte kronoloogiline, vaid temaatilis-kronoloogiline, võimaldamaks ajaloosündmuseid ja -protsesse paremini seostada. Autorid on keskendunud tähtsama väljatoomisele, põlgamata seejuures mõnede värvikate sündmuste ja episoodide lähemat kirjeldamist, s.h dokumentide (näiteks kroonikad) abil. Õpikus on rohkesti kaarte, skeeme ja laiendatud allkirjadega pildimaterjali. Kordamisküsimused suunavad õpilast loetu üle iseseisvalt mõtlema ja arutlema.

Väljaande info:
Autor

,

Lehekülgi

296

ISBN

9949-415-07-1

Ilmumisaeg