Läbi müüdud

Ehitusjoonestamine

Urmas Asi

Õpik on mõeldud kutsekoolide ehitusvaldkonna erialade õpilastele ja on kooskõlas ehitusvaldkonna riikliku õppekavaga. Eesmärgiks on anda ehitusvaldkonna erialadel õppivale noorele oskus lugeda ehitusjooniseid ning suunata teda konkreetse töö tegemiseks vajalikest tööjoonistest aru saama. Lõpptulemusena peaks õpilane saavutama ka lihtsamate ehitusjooniste tegemise oskuse. Õpikus käsitletakse elamute, ühiskondlike- ja tööstushoonete plaane, lõikeid ja vaateid, asendiplaani, standardelementide lihtsustatud kujutamist.

Raamat on kooskõlas uusimate standarditega.

Urmas Asi on Rakvere Ametikooli juhtivõpetaja, tehnikakandidaat (Ph.D.).

Väljaande info:
Autor

Lehekülgi

86

ISBN

978-9949-466-04-7

Ilmumisaeg