Läbi müüdud

Eksaminandile bioloogia riigieksamist 2011

Kogumikus tutvustatakse 2011. aasta bioloogia riigieksami korraldust, jagatakse soovitusi ja tuuakse näiteid eksamiülesannete lahendamiseks.

Väljaande info:
Lehekülgi

80

ISBN

1736-2245

Ilmumisaeg