Läbi müüdud

Eksaminandile bioloogia riigieksamist 2013

Kogumikus tutvustatakse 2013. aasta bioloogia riigieksami korraldust, jagatakse soovitusi ja tuuakse näiteid eksamiülesannete lahendamiseks.

Väljaande info:
Lehekülgi

94

ISBN

1736-2245

Ilmumisaeg