Läbi müüdud

Eksaminandile geograafia riigieksamist 2011

Kogumik annab ülevaate geograafia riigieksami eesmärkidest, korraldusest, hindamisest ning eksami vormist ja tasemest. Ära on toodud nõudmised, mida õpilased peavad eksamil teadma ja oskama. Kogumik sisaldab nõuandeid ning harjutusülesandeid eksamiks valmistumiseks. Kogumiku lõpus on ära toodud võimalikud vastusevariandid.

Väljaande info:
Lehekülgi

104

ISBN

1736-1397

Ilmumisaeg