Läbi müüdud

Eksaminandile geograafia riigieksamist 2012

Geograafia riigieksamiülesannete kogumikku on koondatud valik ülesandeid eksamitest 2003-2011. Ülesanded on koondatud teemade kaupa ning iga teema juures on ära toodud riigieksaminõuded vastaval teemal. Kogumiku lõpus on esitatud ülesannete õiged vastused. Õigete vastuste sõnastamise võimalusi on paljude ülesannete puhul siiski märksa rohkem kui kogumikku kirja pandud. Kogumik sisaldab ka valikut ülesannetest, mille näitel on antud juhiseid vastamiseks ning tutvustatud hindamiskriteeriume.

Väljaande info:
Lehekülgi

104

ISBN

1736-1397

Ilmumisaeg