Läbi müüdud

Eksaminandile ühiskonnaõpetuse riigieksamist 2012

Piret Tänav, Siret Vene

Juhendmaterjal abiturientidele 2012. aasta ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumiseks. Materjal on vormistatud näidisülesannetena, mis on õppimise ja kordamise hõlbustamiseks rühmitatud vastavalt eksamiteemadele.

Väljaande info:
Autor

,

Ilmumisaeg