Allahindlus!

Grammatika.ru. Самое время!

Ilana Faiman

 

Õppevahend „Grammatika.ru. Самое время!” on järg varemilmunud, käänamisele pühendatud õppevahendile „Grammatika.ru”.

Uus õppevahend on esmakordselt Eestis täielikult pühendatud tegusõnale ning sisaldab teemasid tegusõnade tüüpidest, ajast, pööramisest, samuti kõneviisist ja liikumisega seotud tegusõnadest. Need teemad on vene keele kui võõrkeele õppijaile tavaliselt eriti keerulised ning käesolev õppevahend aitab nii õppijail kui õpetajail neid raskusi hõlpsamalt ületada.

Erilist tähelepanu on pööratud harjutusülesannete mitmekülgsusele ja huvitavusele. Õppevahend võimaldab viia õppetunde läbi kaasahaaravalt, efektiivselt, kasutades erinevaid individuaalse, paaris- ja rühmatöö vorme ja võtteid. Sama eesmärki teenivad erinevad skeemid, joonised ja karikatuurid.

Õppevahend on mõeldud kasutamiseks gümnaasiumis nii koolitundides kui ka õpilaste iseseisvas koduses töös.

Пособие «Grammatika.ru.» является продолжением изданного ранее практикума «Grammatika.ru», посвященного склонению в русском языке.

Новое пособие впервые полностью посвящено глаголу и включает темы: «Вид глагола», «Время глагола», «Наклонение глагола» и «Глаголы движения». Эти разделы представляют особую сложность для изучающих русский язык как иностранный. Поэтому предлагаемый практикум станет незаменимым подспорьем для как для учеников, так и для учителей.

Особое внимание уделяется разнообразию, вариативности и занимательности упражнений. Учебный материал позволит провести урок увлекательно, эффективно, с применением различных форм индивидуальной, парной и групповой работы. Разнообразные схемы, рисунки и комиксы помогут менять виды деятельности и облегчат усвоение материала.

Данное пособие можно использовать на уроках русского языка как иностранного в старших классах, а также рекомендовать ученикам для самостоятельной работы.

Väljaande info:
Lehekülgi

152

ISBN

978-9949-466-59-7

Ilmumisaeg

2.00

Laos