Läbi müüdud

Kahe nädala menüü lasteaialapsele + CD

Sirle Kasemets

“Sinu toit olgu sinu ravim,“ on öelnud Hippokrates.

“Tervislik toitumine on vajalik kõigil eluetappidel, eriti oluline on see aga lapsepõlves,“ viib sajanditele vastu pidanud mõtet edasi selle käsiraamatu autor Sirle Kasemets. „Just koolieelses eas kujunevad välja toitumisharjumused kogu eluks ja hiljem on neid väga raske muuta.“

Kuna paljud selles eas lapsed veedavad suurema osa päevast lasteaias, ongi autor just nende toiduenergia ja toitainevajaduse kindlustamisele mõeldes kokku seadnud käsiraamatu „Kahe nädala menüü lasteaialapsele“.

Käsiraamat koosneb neljast osast. Kahes esimeses ehk teoreetilises osas antakse ülevaade organismile vajalikest toitainetest, tutvustatakse lapse toitumise põhialuseid ja toitlustamisele esitatavaid nõudeid lasteaias ning käsitletakse koolieelses lasteasutuses toitlustamist reguleerivaid õigusakte.

Kolmas osa sisaldab lühiülevaadet menüü koostamisest, 3–5-aastase lasteaialapse kahe nädala menüüd ning toiduenergia- ja põhitoitainesisaldustega tehnoloogilisi kaarte.

Käsiraamatuga kaasas oleval CD-l on kahe nädala tehnoloogilised kaardid toiduenergia- ja põhitoitainearvutuste ning vajalike valemitega. Kõiki neid on võimalik muuta vastavalt laste arvule, ja see teeb päevamenüüde kalkuleerimise käepäraseks ja otstarbekaks.

Tegu on hea abivahendiga nii lasteaia juhatajale kui ka kokale menüü koostamisel ja muutmisel vastavalt soovile ja vajadustele.

Raamatu autor Sirle Kasemets on lõpetanud Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse Erakooli toitlustusteenuste korralduse eriala. Kõnealune käsiraamat kasvas välja tema diplomitööst, mida juhendas oma ala hinnatud spetsialist Anne Kersna. Käsiraamatu konsultandid on tervisliku toitumise juhtivspetsialistid Tagli Pitsi ja Sirje Jaansoo.

Väljaande info:
Autor

Lehekülgi

80

ISBN

978-9949-438-65-5

Ilmumisaeg