Allahindlus!

Кавалергарды на службе России

Георгий Бибиков, Вера Ферзен

Петр Великий основал в 1724 году Кавалергардский полк, самый блестящий полк Императорской Гвардейской кавалерии. Однако самоотверженная служба кавалергардов своей родине в тяжелые времена мировой истории – Великая война, революция, Гражданская война и последовавшие трудные условия в эмиграции – показала, что кавалергарды были блестящими не только на парадах. Единение и дружба в Кавалергардской Семье придавали им силы, и они остались верны своим ценностям по сей день.

Материал, использованный в этой книге, – уникальный. Фотографии из личных альбомов офицеров уцелели в революцию и Гражданскую войну. Они были чудом привезены из России и хранились как сокровища. Воспоминания, опубликованные в книге, были написаны в трудных условиях эмиграции и напечатаны в «Вестнике Кавалергардской Семьи», который рассылался по всему миру.

Какими были традиции и обычаи созданного Петром полка, их повседневные заботы, их выучка? Эта книга дает нам возможность впервые заглянуть за эти блестящие кулисы, увидеть этот мир через воспоминании и фотографии офицеров-кавалергардов.

Авторы:
Вера Ферзен, историк. Заведовала Музеем Маннергейма в г. Хельсинки с 1998 по 2012 гг. Ее предки служили в Российском Императорском флоте вплоть до 1917 года.

Георгий Бибиков, сын офицера Кавалергардского полка, дипломированный инженер. Работал в Южной Америке, Африке и Франции. Написал «Историю Кавалергардов», изданную в 1992 году во Франции. Двое его предков служили в Кавалергардии уже в 1724 году, а его отец – вплоть до роспуска полка в 1917 году.

* * *

Peeter I pani 1724. aastal aluse kavalergardide polgule, mis oli keiserliku ratsakaardiväe hiilgavaim väeosa. Kuid polgu ennastsalgav kodumaateenimine maailmaajaloo rasketel aegadel – Esimene maailmasõda, revolutsioon, kodusõda ja sellele järgnenud rasked pagulasolud – näitas, et kavalergardid polnud silmapaistvad mitte ainult paraadidel. Ühtehoidmine ja seltsimehelikkus andsid neile jõudu jääda oma väärtustele kindlaks kuni tänapäevani välja.

Raamatus kasutatud materjal on unikaalne. Fotod ohvitseride isiklikest albumitest elasid üle revolutsiooni ja kodusõja. Need toodi imekombel Venemaalt kaasa ja hoiti kui aaret. Raamatus esitatud mälestused pandi kirja emigratsiooni rasketes tingimustes ning avaldati esmakordselt ajakirjas „Вестник Кавалергардской Семьи”, mida levitati endiste teenistuskaaslaste seas üle kogu maailma.

Millised olid Peeter Suure loodud polgu kombed ja tavad, milline nende igapäevaelu ja väljaõpe? See raamat lubab esmakordselt vaadata nende säravate kulisside taha, näha seda maailma läbi ohvitseride mälestuste ja fotode.

Autoritest:
Vera Fersen on ajaloolane, Helsingi Mannerheimi Muuseumi juhataja aastatel 1998-2012. Tema esivanemad teenisid Vene keiserlikus laevastikus kuni 1917. aastani.

Georges Bibikoff on kavalergardide polgu ohvitseri poeg. Erialalt insener, töötanud Lõuna-Ameerikas, Aafrikas ja Prantsusmaal. 1992. aastal ilmus Prantsumaal tema sulest „Kavalergardide ajalugu”. Kaks tema esivanemat teenisid polgus juba 1724. aastal, tema isa aga kuni polgu laialisaatmiseni aastal 1917.

Väljaande info:
Autor

,

Lehekülgi

382

Köide

Kõvakaaneline

ISBN

978-9949-607-80-8

Ilmumisaeg

Original price was: 26.50€.Current price is: 15.00€.

Laos