Läbi müüdud

Keevitamine. MIG/MAG-keevitus

Andres Laansoo

Õpiku teine trükk on eelmisega võrreldes oluliselt täiendatud. Lisatud on nüüdisaegseid sünergilisi ja digitaalse juhtimisega keevitusseadmeid käsitlev osa. Uuendatud ja kaasajastatud on terminoloogiat ning illustreerivat materjali. Samuti tutvustatakse keevitaja atesteerimise vahepeal muutunud standardit.

Õpikus käsitletakse metallide keevitamisega seotud üldküsimusi: keevisliidete liigitamist ja tähistamist joonistel, kvaliteedinõudeid keevitusdefektide põhjal, samuti erinevate keevitusparameetrite ja seadistuste mõju keevisõmbluste kujule ja kvaliteedile koos soovitustega nende valikuks. Tuuakse ka soovituslikud keevitusparameetrid roostevaba terase ja alumiiniumi keevitamiseks. Töövõtete omandamiseks on praktilised harjutused.

Õpik on mõeldud keevitajate, plekkseppade, autoremondilukkseppade jt metallitöötlemise eriala oskustööliste koolitamiseks ja täiendkoolitamiseks.

Väljaande info:
Autor

Lehekülgi

96

ISBN

978-9949-527-13-7

Ilmumisaeg