Kulinaaria

Sirje Rekkor jt

Viies trükk. Õpikut on võrreldes esmatrükiga oluliselt täiendatud ja kaasajastatud, lisatud on koguni üheksa uut peatükki.Üheksa autorit on õpiku koostamisel lähtunud eelkõige toiduvalmistamise õpetamise vajadustest kutsealases koolituses. Õppimise tõhustamiseks on kõigi 31 peatüki lõpus kordamisküsimused ja harjutusülesanded teadmiste kinnistamiseks ja loovuse arendamiseks. Rohkesti vajalikku teavet pakuvad õpiku lisad.

Õpiku koostamisel on aluseks võetud Haridus- ja Teadusministeeriumi kulinaaria aineprogrammid kokkade, kokk-pagarite ja kokk-kondiitrite erialadele. Käsiraamat on abiks ka teenindus- ja hotellialal õppijatele ning vastavate erialade täiend- ja ümberõppijatele kulinaariaalaste teadmiste täiustamisel

Väljaande info:
Autor

, , , , , , , ,

Lehekülgi

350

ISBN

978-9949-466-38-2

Ilmumisaeg

15.00

Laos