Läbi müüdud

Linnud ja putukad

Õie Haavik

Käsiraamat „Linnud ja putukad“ on koostatud käepäraseks teatmeallikaks ja abimaterjaliks eeskätt lasteaia ja algklasside õpetajatele ning pedagoogiliste koolide õpilastele ümbritseva elu tutvustamisel. Kogutud materjal ei ole mõeldud lastele ette lugemiseks, vaid selles on lühike ülevaade antud objektist vaatluste, vestluste ja ekskursioonide läbiviimiseks. Valitud on tuntumad linnud ja putukad, millistega me igapäevaelus sagedamini kokku puutume.

Materjal pärineb teadusliku profiiliga ajakirjadest, raamatutest, artiklitest ja õpikutest.

3., täiendatud trükk

Väljaande info:
Koostaja

Õie Haavik

Lehekülgi

136

ISBN

9949-415-49-7

Ilmumisaeg