Läbi müüdud

Maaturismi aabits

Tiina Ardel

Turism on üks võtmevaldkondi Eesti majanduses, samas ei tähenda see enam pelgalt reisimist, vaid on kasvamas elamus- ja puhkemajanduseks. Et Eesti maaturism edeneks, on vaja selle ala asjatundjaid.

Maaturismi aabits koosneb 8-st peatükist, kus antakse ülevaade turismi olemusest, käsitletakse maaturismi ja selle iseärasusi, ressursse, mõjusid, maaturismiteenuseid ja tootepaketti, klienditeenindust, maaturismitoote turundust ja ökonoomikat ning maaturismi arendamist. Teooriat ilmestavad näited tegelikust Eesti maaturismiettevõtlusest. Raamatu lõpus on erialane inglise – eesti ja eesti – inglise sõnastik.

Raamat on mõeldud turismivaldkonna õppuritele, juba tegutsevatele maaturismiettevõtjatele, maaturismiettevõtlust kavandavatele inimestele ning omavalitsustöötajatele, kes oma töö tõttu maaturismiga kokku puutuvad. Samuti saavad seda raamatut kasutada turismiala spetsialistid.

Tiina Ardel on lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemia agronoomina. Praegu töötab ta Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis maaturismi, klienditeeninduse ja turismiturunduse õpetajana, jätkates samaaegselt maaturismi-alaseid magistriõpinguid Tartu Ülikoolis.

“Maaturismi aabitsa” autor on läbi viinud MTÜ Eesti Maaturismi poolt korraldatavaid maaturismiettevõtjate koolitusi, osalenud vastavate õppematerjalide koostamises ning täiendanud end mitmetes välisriikides.

Väljaande info:
Autor

Lehekülgi

272

ISBN

9949-415-14-4

Ilmumisaeg