Läbi müüdud

Õpilasele põhikooli eesti keele lõpueksamist (2014)

Helve Hennoste

Õppematerjal “Õpilasele põhikooli eesti keele ja kirjanduse lõpueksamist” tutvustab üheksanda klassi lõpetajale emakeele lõpueksami korda, sisu ja hindamispõhimõtteid ning aitab tal õpitut korrata, valmistuda eksamiks.

Väljaande info:
Autor

Lehekülgi

80

ISBN

1406-8044

Ilmumisaeg