Läbi müüdud

Põhikooli lõpetajale ajaloo lõpueksamist 2012

Madis Somelar

Õppematerjal tutvustab üheksanda klassi lõpetajale ajaloo lõpueksami korda, sisu ja hindamispõhimõtteid ning aitab tal õpitut korrata, valmistuda eksamiks. Materjal on vormistatud lühikonspektina ja näidisülesannetena.

Väljaande info:
Autor

Lehekülgi

88

ISBN

1406-8095

Ilmumisaeg