Läbi müüdud

Põhikooli lõpetajale geograafia lõpueksamist 2012

Põhikooli geograafia eksamiülesannete kogumikku on koondatud valik ülesandeid eksamitest 2000-2011. Ülesanded on koondatud teemade kaupa ning iga teema juures on ära toodud eksaminõuded ja eksamil vajalike teadmiste lühikonspekt vastaval teemal. Kogumiku lõpus on esitatud ülesannete õiged vastused. Õigete vastuste sõnastamise võimalusi on paljude ülesannete puhul siiski märksa rohkem kui kogumikus esitatud. Kogumik sisaldab ka valikut ülesannetest, mille näitel on antud juhiseid vastamiseks.

Väljaande info:
Ilmumisaeg