Läbi müüdud

Põhikooli lõpetajale matemaatika lõpueksamist 2008

Helgi Uudelepp

Brošüür jagab põhikooli lõpetajale soovitusi eksamiks, kirjeldab selle korraldust, loetleb eksami sooritamiseks vajalikud põhiteadmised ja oskused. Viimaseid selgitatakse näiteülesannete ning iseseisvaks lahendamiseks mõeldud ülesannete varal. Kõik ülesanded on antud koos vastustega.

Väljaande info:
Autor

Lehekülgi

96

ISBN

1406-8109

Ilmumisaeg