Läbi müüdud

Põhikooli lõpetajale matemaatika lõpueksamist 2016

Helgi Uudelepp

Õppevahendis on loetletud põhikooli lõpetajale vajalikud teadmised ja oskused ning püütud käsitleda kõiki teemasid tasemel, mis annab tugeva aluse haridustee edukaks jätkamiseks kas üldharidus- või kutsekoolis.

Matemaatika põhimõistete ja -oskuste rakendamist selgitatakse koos näite- ja harjutusülesannetega. Järgnevad enesekontrolliülesanded, millest osa on peast lahendatavad. Kõik ülesanded on antud koos vastustega.

Erilist tähelepanu on pööratud praktilise sisuga tekstülesannetele, nt rahalistest tehingutest vaadeldakse nii hoiustamist, laenamist kui ka investeerimist. Oluliselt on täiendatud ka ruutvõrrandi ning ruutfunktsiooni käsitlust. Kogumiku lisas on toodud 2014. ja 2015.a matemaatika lõpueksami ülesanded koos vastustega ning näiteid 2015.a põhikooli lõpetanute eksamitöödest koos kommentaaridega.

Väljaande info:
Autor

Lehekülgi

86

ISBN

1406-8109

Ilmumisaeg