Läbi müüdud

Põhikooli lõpetajale matemaatika lõpueksamist 2019

Helgi Uudelepp

Väljaanne on mõeldud põhikooli matemaatika lõpueksamiks valmistujale. Selles on loetletud, mida põhikooli lõpetaja peab teadma ja oskama.

Põhiteadmiste ja -oskuste rakendamist selgitatakse koos lahendustega antud näiteülesannete varal, lisaks harjutusülesanded ning enesekontrolliks mõeldud ülesanded. Erilist tähelepanu on pööratud praktilise sisuga tekstülesannetele.Kõik ülesanded on antud koos vastustega.

Lisas on toodud 2012., 2014. ja 2018. a matemaatika lõpueksami ülesanded koos vastustega ning näiteid 2018. a põhikooli lõpetajate eksamitöödest koos kommentaaridega.

Väljaande info:
Autor

Lehekülgi

88

ISBN

1406-8109

Ilmumisaeg