Läbi müüdud

Põhikooli lõpetajale matemaatika lõpueksamist (2020)

Helgi Uudelepp

Väljaanne on mõeldud põhikooli matemaatika lõpueksamiks valmistujale. Selles on loetletud, mida põhikooli lõpetaja peab teadma ja oskama.

Põhiteadmiste ja -oskuste rakendamist selgitatakse koos lahendustega antud näiteülesannete varal, lisaks harjutusülesanded ning enesekontrolliks mõeldud ülesanded. Erilist tähelepanu on pööratud praktilise sisuga tekstülesannetele.Kõik ülesanded on antud koos vastustega. Lisas on toodud 2012., 2014., 2017., 2018. ja 2019. a matemaatika lõpueksami ülesanded koos vastustega ja näiteid 2019. a põhikooli lõpetajate eksamitöödest koos kommentaaridega.

Väljaande info:
Autor

Lehekülgi

88

Köide

Pehmekaaneline

ISBN

1406-8109

Ilmumisaeg