Läbi müüdud

Põhikooli lõpetajale ühiskonnaõpetuse lõpueksamist 2014

Õppematerjal tutvustab üheksanda klassi lõpetajale ühiskonnaõpetuse lõpueksami korda, sisu ja hindamispõhimõtteid ning aitab tal õpitut korrata, valmistuda eksamiks.

Väljaande info:
Lehekülgi

88

ISBN

2228-1630

Ilmumisaeg