Läbi müüdud

Täna kirjutame kirjandit (2011)

Märt Hennoste

Õppematerjal annab lühiülevaate kirjandi kirjutamise teooriast, toob esile õpilaste tüüpvead ning aitab tööülesannete lahendamise kaudu neid vältida. Harjutustikus on palju kirjandite näiteid, mis toovad esile nii õpilaste nõrgad kui ka tugevad küljed. Kursus aitab koolis õpitut korrata, süstematiseerida ning arendada.

Väljaande info:
Autor

Lehekülgi

88

ISBN

1736-4736

Ilmumisaeg