Läbi müüdud

Tehniline joonestamine

Urmas Asi

Tegemist on 2009. aastal ilmunud õpiku „Tehniline joonestamine” täiendatud ja kaasajastatud väljaandega. Täiendatud on vaadete kujunemise osa nii Euroopa kui ka Ameerika süsteemis. Lisatud on näidisjooniseid kujutiste projekteerimiseks kolmvaates, see aitab kaasa õpiku juurde kuuluva töövihiku („Tehniline joonestamine”. Töövihik) ülesannete lahendamisele.

Õpik on mõeldud kutsekoolide mehaanika- ja masinaehitusvaldkonna ning ehitusvaldkonna erialade õpilastele ja on kooskõlas mehaanika ja metallitöö riikliku õppekavaga. Eesmärgiks on selgitada masinaehitusjoonestamise olulisi põhimõisteid ja luua eeldused joonestusoskuseks ning jooniste lugemisoskuseks. Tegemist on vähimate teadmistega, mis on vajalikud enne tutvumist arvutigraafikaga. Õpik tutvustab ja võrdleb mitmeid praegusi ja endisi ISO standardeid, aga ka mõningaid teisi joonistes veel kasutusel olevaid standardeid. Kursuse lõpus aitab õpilaste teadmisi kontrollida test, mille kontrollküsimused on toodud lisas 1.

Urmas Asi on Rakvere Ametikooli mehaanikavaldkonna juhtivõpetaja, tehnikakandidaat (PhD).

Väljaande info:
Autor

Lehekülgi

128

ISBN

978-9949-466-89-4

Ilmumisaeg