Läbi müüdud

Tekstist tekstini. Lugemine ja kirjutamine (2012)

Helve Hennoste

Õppematerjal käsitleb funktsionaalse lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamise küsimusi gümnaasiumis. Harjutusvara sisaldab lühikest lugemis- ja kirjutamisteooria kursust, tutvustab erinevaid ülesandetüüpe ning esitab valiku harjutusteste.

Väljaande info:
Autor

Lehekülgi

101

ISBN

978-9949-466-49-8

Ilmumisaeg