Läbi müüdud

Tekstist tekstini. Lugemine ja kirjutamine (2016)

Helve Hennoste

Õppematerjal riigieksamiks annab lühiülevaate lugemise ja kirjutamise teooriast, tööülesannete lahendamine aitab lugemis- ja kirjutamisoskust arendada. Lisaks sisaldab õppematerjal 10 harjutustesti (koos vastustega), mis tutvustavad eksamil kasutatavaid põhilisi ülesandetüüpe ja võimaldavad õpilasel õpitut korrata, süstematiseerida ning valmistuda eksamiks.

Väljaande info:
Autor

Lehekülgi

104

ISBN

2228-3560

Ilmumisaeg