Uued abimaterjalid põhikooli lõpueksamiteks ja riigieksamiteks valmistujatele

Kirjastus Argo annab 2009/2010 aasta sügisel ja talvel välja järgnevad abimaterjalid põhikooli lõpueksamiteks ning riigieksamiteks valmistujatele:

Ilmuvad 2009. aasta novembri lõpus:
Põhikooli lõpetajale eesti keele ja kirjanduse lõpueksamist (koostaja Märt Hennoste)
Eksaminandile geograafia riigieksamist (koostaja Lea Koppel)
Eksaminandile bioloogia riigieksamist (koostaja Liia Varend)
Täna kirjutame kirjandit (koostaja Märt Hennoste)

Ilmuvad 2010. aasta jaanuaris-veebruaris:
Põhikooli lõpetajale matemaatika lõpueksamist (koostaja Helgi Uudelepp)
Eksaminandile matemaatika riigieksamist (koostaja Helgi Uudelepp)
Eksaminandile ajaloo riigieksamist (koostaja Ene Tannberg)
Eksaminandile ühiskonnaõpetuse riigieksamist (koostajad Alo Savi, Silver Neps, Piret Tänav, Siret Vene)

Ühe eksemplari hind on 55.- krooni, v.a. „Täna kirjutame kirjandit“, mille hind on 45.- krooni eksemplar.