Vene keele õpetajate õppepäev 28. augustil 2015

Kirjastus Argo ja Vene Keele Õpetajate Selts kutsuvad Teid osa võtma eesti õppekeelega koolide vene keele õpetajate koolituspäevast, mis toimub 28.08.2015 algusega kell 11.00 aadressil Rävala 8, Tallinn.

Õppepäeva maht on neli akadeeemilist tundi, õppepäeva edukalt läbinud saavad vastava tunnistuse. Õppepäev on tasuta.

 Õppepäeva viivad läbi Larissa Panova ja Jelena Panfilova (põhikooli õppekomplekti «Вверх по лестнице. Азбука» autorid) ning Tatjana Trojanova (eesti õppekeelega koolide gümnaasiumiastmele mõeldud materjali «Русский язык день за днём. Читаем, думаем, обсуждаем» autor).

 Plaan:

1. Соответствие учебного комплекса «Вверх по лестнице. Азбука» Государственной учебной программе и Европейскому языковому портфелю.

2. Содержание и структура учебного комплекса.

3. Методические рекомендации по использованию учебного пособия «Вверх по лестнице. Азбука» Аудирование.

4. Рекомендации по использованию методических материалов, представленных на домашней странице издательства «Арго».

(Lektorid: Larissa Panova, Jelena Panfilova)

Kohvipaus

5. Методика использования художественного текста в преподавании РКИ.

6. Основные положения методики Н.В. Кулибиной (Институт русского языка им. А.С. Пушкина, Москва).

7. Принципы отбора художественных текстов для уроков РКИ.

8. Структура учебного пособия по литературному чтению «Русский язык день за днём. Читаем, думаем, обсуждаем» и представленные в нём типы заданий. Методические рекомендации по использованию учебного пособия на уроках РКИ.

(Lektor: Tatjana Trojanova)

 Õppepäevale saab registreerida 26. augustini 2015 e-posti aadressidel: larissa@argokirjastus.ee, leena.mols@mail.ee tel.: 68 88 683; 56 56 15 44; 53 44 44 61