Läbi müüdud

Avame keelemapi

Eldin Kuuse, Malle Ling, Natalja Maltseva-Zamkovaja, Irina Moissejenko, Olga Tenno

Vene keele kui võõrkeele lõpueksamiks valmistujale. Õppevahend võimaldab efektiivselt valmistuda vene keele kui võõrkeele lõpueksamiks. Pakutav õppematerjal vastab põhikooli riikliku õppekava nõuetele ja kajastab vene keele kui võõrkeele põhikoolieksami struktuuri ja sisu. Lisaks arvestab see Euroopa keeleportfelli nõuetega (keeletasemed A2-B1) ja Venemaa keelestandarditega. Kogumikus esitatud eksamivariandid annavad ülevaate kõikidest eksamil esinevatest ülesandetüüpidest. Kahe teema („Õppimine ja töö” ning „Kultuuritraditsioonid. Reisimine”) näitel pakutakse erinevaid harjutusülesandeid kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja rääkimisoskuste kontrolliks, samuti ülesandeid sõnavara ja grammatika osas. Õppematerjal on kasulik nii õppuritele kui õpetajatele. Selle autoriteks on nii tegevõpetajad kui Tallinna Ülikooli õppejõud.

Väljaande info:
Autor

, , , ,

ISBN

978-9949-438-91-4

Ilmumisaeg