Läbi müüdud

Domus belli. Põhjamaade Saja-aastane sõda Liivimaal 1554-1661

Margus Laidre „Domus belli” maalib muljetavaldava, Norman Davieslikult mastaapse panoraami Läänemere kallastel 16.-17. sajandil aset leidnud sündmustest, tuues ühtlasi üldisse ajalookäibesse uue mõistena Põhjamaade Saja-aastase sõja.

Raamatu alapealkirjale – „Põhjamaade Saja-aastane sõda Liivimaal 1554-1661″ – vaatamata ei piirdu autor pelgalt Liivimaaga; tema näitelava katab terve Läänemere ümbruse ning ulatub Moskvast Kopenhaagenini ja Stockholmist Pariisini, Turust Varssavini ja Riiast Konstantinoopolini. Kulisside vahelt vilksatavad lisaks Liivimaal toimetanud asjameestele Saksa hertsogid, Hollandi väepealikud, Poola-Leedu magnaadid, Vene bojaarid, koguni Türgi sultan.

Põhjalikult käsitletakse Liivimaa ja Rootsi sisepoliitikat; narratiivi läbivaks jooneks on Rootsi järk-järguline tõus Läänemere piirkonna juhtivaks suurvõimuks, mille käigus Taani kaotas nii valdusi kui ka oma positsiooni. Kogu regiooni mõjutavate sündmuste elavalt esitatud kroonika kõrval jälgitakse olulisemate üksikisikute karjääri ja käekäiku; haaravad vahelugemised keskenduvad tegelaste eraelule ja inimlikule poolele.

Kuningate, tsaaride ja hertsogite võimumängude ning isikliku au ja prestiiži tagaajamise taustaks on lakkamatu sõjategevus, laastamine, näljahäda ja katk, need halastamatud apokalüpsise ratsanikud, kes rahvale aina hullemaid kannatusi põhjustavad, aga ei jäta puutumata ka ülemkihte.

Raamat köidab nii professionaalset ajaloolast kui ka ajaloost huvitatud tavalugejat, jutustades meie kõigi minevikust, kes me peame Läänemerd oma kodumereks. Tegemist on tõsiseltvõetava teaduspublikatsiooniga, mis toetub aastatepikkusele põhjalikule uurimistööle, kuid on samas loetav põnevusromaanina. Värvikad, paeluvad inimsaatused, detaili- ja nüansirohked kirjeldused viivad lugeja otse sündmuste keskele ja  meenutavad meile, et tolleaegsed probleemid pole kaotanud oma aktuaalsust praegugi: ikka ja jälle võib tõmmata paralleele tänapäevaga, nii riikidevaheliste suhete kui ka poliitikute-otsustajate tegutsemise osas.

Margus Laidre on ajaloodoktor ja diplomaat, Rootsi Kuningliku Sõjateaduste Akadeemia liige, mitmete Eesti ja üldisemalt Põhjamaade ajalugu käsitlevate teoste autor.