Läbi müüdud

Idüllist ahastuseni 1939–1941

Tiit Made

Tiit Made viies ajalooraamat käsitleb Eestile murranguliselt katastroofilisi aastaid 1939–1941. Need olid aastad, mil Eesti poliitikud oskasid mängida hästiarenenud riigi rahvusvahelisse poliitilisse isolatsiooni ning loovutasid paukugi laskmata Vabadussõjas kätte võideldud isesisvuse ja vabaduse Nõukogude Liidule. Raamat kirjeldab nende kolme aasta sündmusi, toetudes dokumentaalsele materjalile ja tollaste ajalehtede artiklitele ning sündmustes osalenute memuaaridele. Põhjalikult on juttu eestlaste poliitilisest lihtsameelsusest suhtlemisel idanaabriga. Siin on ajalooline tõde välja toodud ehedal ja armutul kujul, kuid nähtuna läbi eestlaste silmade. Ajaloolistest vigadest tuleb õppida. Siis on lootust, et tehtud vigu ei korrata.

Raamat on rikkalikult illustreeritud teemakohaste fotodega.

Väljaande info:
Autor

Lehekülgi

680

ISBN

978-9949-438-82-2

Ilmumisaeg