Läbi müüdud

Kremlis iseseisvust toomas

Tiit Made

Eestlased on Venemaa kõrgemates seadusandlikes organites olnud kohal kõikidel aegadel, kui agressiivne naaber on nende maad ja rahvast okupeerinud. Valdavalt on see kohalolek olnud tagasihoidlik ja okupandi poolt kehtestatud reeglitest lähtuvalt sümboolne. Ent meie lähiajaloos on üks periood, 25. maist 1989 kuni 6. septembrini 1991, mil eestlased Kremlis ajalugu tegid ning millest kujunes eesti rahva jaoks kõrghetk. See oli periood, mil Eesti 48-liikmelise delegatsiooni 41 Eesti iseseisvuse taastamise meelset rahvasaadikut tegutsesid NSV Liidu Rahvasaadikute Kongressil ja Ülemnõukogus. Rahvasaadikute Kongress oli Nõukogude Liidu ajaloos esimene vabalt valitud parlamentaarne institutsioon, mille liikmetena ladusid need eestlased vundamendi Eesti iseseisvuse taastamiseks. Need inimesed tegid ajalugu, sest nad õõnestasid vägagi tulemuslikult Nõukogude impeeriumi alustugesid ning aitasid tõhusalt kaasa Eesti vabanemisele okupandi küünte vahelt.

Väljaande info:
Autor

Lehekülgi

303

ISBN

978-9949-466-30-6

Ilmumisaeg