Läbi müüdud

Lähiajaloo õpik XII klassile

Andres Adamson (koostaja), Jüri Ant, Marko Mihkelson, Sulev Valdmaa, Einar Vära

Teine, parandatud ja põhjalikult ümbertöötatud trükk.

Õpik käsitleb kokkusurutud kujul kõige mahukamat ja samas meile ajaliselt kõige lähemat, meid enim mõjutavat inimajaloo perioodi – lähiajalugu ehk XX sajandi ajalugu. Õpik lähtub riikliku õppekava üldosas esitatud õppe- ja kasvatustöö üldeesmärkidest, õpitulemustest ja lähiajaloo sisu määratlusest nng nõuetest õpikule. Arvestatud on ajalooõpetuse kontsentrilisuse ja eksemplaarsuse, eakohasuse, orienteeruva ja detailse lähenemise vaheldumise vajadustega. Vältida on püütud ajaloolise mõtlemise, ajalooprotsessist arusaamise kujundamist, mis annaks gümnaasiumi lõpetajale teatud tervikpildi lähiminevikust. Autorid rõhutavad, et kirjutasid õpiku, mitte teatmiku.

Õpik ei dubleeri muudes käibivates gümnaasiumiastme ajalooõpikutes esitatud materjali. Püütud on mitte korrata ka ühiskonnaõpetuse ainekavas ja kehtivais XII klassi ühiskonnaõpetuse õpikutes esitatut, samuti gümnaasiumiastme majandus- ja poliitilise geograafia õppesisusse kuuluvat materjali.

Keskmisest suurem tähelepanu Venemaale ja NSV Liidule tuleneb Eesti ajaloost ja geograafilisest asendist. Mõisted, nimed, sündmused ja daatumid, mille tundmine on autorite meelest eelduseks positiivse hinde saamiseks õpilase poolt, on ülejäänud tekstist selgelt välja toodud.

Õpik on kinnitatud Haridusministeeriumi poolt.

Väljaande info:
Autor

, , ,

Koostaja

Andres Adamson

Lehekülgi

234

ISBN

9985-9407-7-6

Ilmumisaeg