Õigusteadusliku uurimistöö kirjutamine Teooria ja praktika

Ene Grauberg, Meelis Eerik

Raamatu eesmärk on juhtida tähelepanu eelkõige õigusteadusliku uurimuse kui teadusteksti kirjutamise spetsiifikale ning seda kirjutades sageli esilekerkivatele filosoofilis-metodoloogilistele ja metoodilistele probleemidele. Raamat koosneb kolmest osast ja lisast. Esiteks käsitletakse õigusteadust ja õigusteaduslikku uurimust üldisemast, teadusfilosoofilisest kontekstist; teiseks püütakse selgusele jõuda, mis on õigusteadusliku uurimistöö kui teadusteksti kirjutamise eesmärk ja põhimõtted ning töö koostamise põhietapid; kolmandaks vaadeldakse, mis on uurimistöö kui teadustekst, selle sisu- ja vorminõuded ning kirjutamise stiil. Lisas tuuakse kolm näidet õigusteadusliku uurimistöö kui teadusteksti kirjutamise kohta.

Käesolev õpik on kasutamiseks eelkõige Tallinna Ülikooli õiguse eriala üliõpilastele, et aidata paremini mõista ja omandada teadustöö kirjutamise teooriat, loogikat ning praktikat.

Väljaande info:
Autor

Ilmumisaeg

ISBN

978-9949-527-55-7

Köide

Pehmekaaneline

Lehekülgi

80

5.80

Laos