Läbi müüdud

Põhikooli lõpetajale matemaatika lõpueksamist 2013

Helgi Uudelepp

Väljaanne on mõeldud põhikooli matemaatika lõpueksamiks valmistujale. Siin antakse soovitusi eksamiks, kõneldakse eksami korraldusest ning loetletakse põhikooli lõpetamiseks vajalikud põhiteadmised ja -oskused. Põhiteadmiste ja -oskuste olemust selgitatakse näiteülesannete ja iseseisvaks lahendamiseks mõeldud ülesannete varal. Näite- ja harjutusülesannetele järgnevad ülesanded enesekontrolliks. Üks osa enesekontrolliks soovitatud ülesandeid on mõeldud peast lahendamiseks, teine osa – kirjalikult lahendamiseks. Kõik ülesanded antakse koos vastustega.

Lisas on toodud eksamiks vajalikud valemid, varasemate aastate matemaatika lõpueksami ülesanded koos vastustega ning näiteid põhikooli lõpetanute eksamitöödest koos kommentaaridega.

Väljaande info:
Autor

Lehekülgi

112

ISBN

1406-8109

Ilmumisaeg