Läbi müüdud

Põhikooli lõpetajale matemaatika lõpueksamist 2021

Helgi Uudelepp

Väljaanne on mõeldud põhikooli matemaatika lõpueksamiks valmistujale. Selles on loetletud, mida põhikooli lõpetaja peab teadma ja oskama. Põhiteadmiste ja -oskuste rakendamist selgitatakse koos lahendustega antud näiteülesannete varal, lisaks harjutusülesanded ning enesekontrolliks mõeldud ülesanded. Erilist tähelepanu on pööratud praktilise sisuga tekstülesannetele.Kõik ülesanded on antud  koos vastustega.

Lisas on toodud 2012., 2014., 2015., 2017., 2018. ja 2019.a. matemaatika lõpueksami  ülesanded koos vastustega ja näiteid nende aastate eksamiülesannete lahendustest koos kommentaaridega.

Väljaande info:
Autor

Ilmumisaeg

Köide

Pehmekaaneline