Sõbraks matemaatikaga

Kaja Belials

„Sõbraks matemaatikaga” on lapsesõbralik tööraamat, mis on mõeldud koolieelikutele esmatutvuseks matemaatikaga.

Tööraamat on abiks nii lasteaiaõpetajale kui ka emale-isale, kes soovivad last kooliks ette valmistada. Õppevahend sobib hästi ka eelkooli matemaatikatundi.

„Sõbraks matemaatikaga” käsitleb kõiki teemasid, mida näeb ette riiklik alushariduse õppekava. Raamatus tehakse tutvust lihtsamate geomeetriliste kujunditega; võrreldakse esemeid nende omaduste põhjal; moodustatakse hulki; kirjeldatakse esemete asukohti; õpitakse selgeks numbrid 12-ni ja arvutatakse 12 piires; võrreldakse arve ja lahendatakse tekstülesandeid. Tööraamatu toel saab laps teadmisi raskus- ja pikkusühikutest ning õpib koostama matemaatilisi jutukesi. Iga õpitud teema kinnistatakse kordamisülesannete abil.

Tööraamatu juurde kuuluvad tugevamast materjalist lisalehed, kust saab välja lõigata geomeetrilisi kujundeid, mille abil koostada hulki ning arvutada; rahatähti, mida saab abiks võtta majandusülesannete lahendamisel; arvukaarte, mida kasutada arvutamisel.

Õppimise muudavad meeleolukamaks Epp Marguste rõõmsad ja lastepärased illustratsioonid.

Kaja Belials on aastaid töötanud algklasside õpetajana ja koostanud algklasside matemaatika õpikuid ning töövihikuid. Käesolev raamat on valminud eelkoolitunde ette valmistades ning selle koostamisel on parimateks nõuandjateks olnud lapsed ise.

Väljaande info:
Autor

Kunstnik

Epp Marguste

Lehekülgi

96

ISBN

978-9949-527-03-8

Ilmumisaeg

10.45

Laos