Sõjad Abhaasias. Seosed Eesti, eestlaste ja baltisakslastega

Aivar Jürgenson

Abhaasia seostub eestlastele eelkõige sealsete eesti küladega, mis rajati 1880. aastatel, pärast piirkonna vägivaldset liitmist Vene impeeriumiga. Ent juba enne seda tegutses Abhaasias mitmeid Eestist pärit teadlasi ja tsaariarmee ohvitsere.

Raamatus käsitletakse Abhaasia ja Eesti varasemaid seoseid, baltisakslaste rolli maa vallutamisel ja kolonisatsiooniks ettevalmistamisel (Kaukaasia sõda 1817–1864), eesti külade rajamist ja sealsete eestlaste kokkupuuteid Abhaasias hiljem peetud sõdadega (kodusõda 1918–1921, Gruusia–Abhaasia sõda 1992–1993), Esindamata Rahvaste Organisatsiooni Tartu Koordineerimiskeskuse tegevust Gruusia–Abhaasia sõja vaenupoolte vahendamisel ja sellele kõigele järgnenud külmutatud konflikti.

Väljaande info:
Autor

Ilmumisaeg

26.90

Laos